Myyntipalvelu

  • +358 440 203 320
  • myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

Nauti

Saimaan rannalla

PALVELUSETELIT

Kyyhkylän palveluissa voit käyttää myös palveluseteleitä. Niitä voi käyttää tilapäiseen kotipalveluun, kotisairaanhoitoon, omaishoitajien sijaispalveluun, päivätoimintaan ja kotikuntoutukseen.

Kyyhkylän kuntoutuskeskuksella on sopimus seuraavien kuntien kanssa: Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Puumala.

Katso tarkemmat tiedot:

Palveluseteliesite